English Pri

English Pri là tập hợp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao trong việc bổ sung kiến thức Anh văn cho các học viên.

Đối tượng học là các học viên đang học cấp I, II và chuẩn bị tuyển sinh phổ thông từ lớp 9 lên lớp 10.

Đến với English Pri, các học viên sẽ được giảng viên ôn tập từ vựng, rèn luyện các câu giao tiếp tư nền tảng tới nâng cao và giúp nắm vững Grammar cần thiết. Khóa học cũng được thiết kế giúp học viên luyện thi các chứng chỉ PET, KET nếu có nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, giảng viên còn hỗ trợ người học luyện thi các kì thi học kỳ và giải các đề tuyển sinh vào lớp 10.

Các khóa học trong cấp Englist Pri:

– Primary A: Khóa học dành cho các học viên là các bé cấp tiểu học, từ lớp 1-5.

– Secondary B: Khóa học nền tảng cho các học viên trung học từ lớp 6-8.

– Secondary C: Khóa học nâng cao cho các học viên trung học từ 6-8.

– Re-High school: Khóa học chuyên sâu cho các học viên trung học, đặc biệt là lớp 9 nhằm rèn luyện cho kì thi trung học lên lớp 10.

Chia sẽ